Skip to main content Skip to search

Управління виробничим підприємством

Управління виробничим підприємством — це професійний інструмент, що дозволяє оптимізувати облік господарської і фінансової діяльності на підприємствах будь-якої галузі

При створенні програми розробниками було враховано міжнародні методики управління корпораціями і підприємствами. Також програмний продукт дозволяє вести облік значної кількості співробітників, загальна чисельність яких може сягати сотні тисяч.

Функціонал програми Управління виробничим підприємством дозволяє:

Фінансова і господарська діяльність всіх відділів підприємства після встановлення програмного продукту стає наглядною, контрольованою і керованою, оскільки результат їх діяльності відображається в єдиній інформаційній базі. Доступ до бази даних мають лише співробітники, які надано відповідні права.

 • проводити оцінку і аналіз показників діяльності виробничого підприємства
 • фінансове управління, в т.ч. бюджетування
 • створення консолідованої звітності
 • управління грошовими коштами
 • управління взаєморозрахунками з контрагентами
 • бухгалтерський і податковий обліки
 • управління виробничими фондами
 • планування виробництва
 • розрахунок собівартості
 • облік затрат
 • управління складськими запасами
 • управління закупками, продажами, ціноутворенням
 • управління відносинами з клієнтами (CRM)
 • управління необоротними активами
 • ефективне ведення кадрової політики та управління персоналом
 • повна автоматизація розрахунку заробітної плати

Переваги програми "Управління виробничим підприємством"

Програмний продукт Управління виробничим підприємством є готовим рішенням для ефективного управління всіма виробничими процесами. так, завдяки впровадженню даної програми:

підвищується конкурентоздатність підприємства

прискорюється процес збуту товару

спрощується процес управління бізнесом

забезпечується проведення аналізу на базі співставлення отриманих результатів із запланованими

ефективне відображення всіх господарських операцій завдяки зручній системі документообігу

ведення бухгалтерського обліку у чіткій відповідності до законодавчої бази України

Програма Управління виробничим підприємством дозволяє проводити аналіз діяльності, здійснювати оперативне планування. забезпечувати контроль продажів.

За наявності програми Управління виробничим підприємством значно простіше контролювати замовлення, починаючи з моменту їх резервування і до завершення угоди, забезпечуючи підвищення ефективності діяльності всього підприємства.

При впровадженні програмного продукту Управління виробничим підприємством вдається створювати від одного до декількох десятків автоматизованих робочих місць. Використовуючи такий інноваційний інструментарій, можна підвищити результативність аудиту і загальну ефективність управління компанією. Керівник підприємства має можливість контролювати роботу установи у віддаленому режимі, знаходячись у відрядженні чи на відпочинку.

Програма Управління виробничим підприємством забезпечує повний контроль за функціонуванням бізнесу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: